Начало

Резултати от състезания

Open European Championships for Youth A Boys and Girls :: 2010-05-12

Финално класиране

Girls Relay - 18 KB
Boys Relay - 18 KB
Mix Relay - 18 KB
Girls - 23 KB
Girls Team - 17 KB
Boys - 23 KB
Boys Team - 15 KB

Комбинирана дисциплина

Girls Relay - 17 KB
Boys Relay - 15 KB
Mix Relay - 15 KB
Girls - 19 KB
Girls Team - 15 KB
Boys - 19 KB
Boys Team - 14 KB

Фехтовка

Girls Relay - 17 KB
Boys Relay - 15 KB
Mix Relay - 15 KB
Girls Team - 12 KB
Boys Individual - 19 KB
Boys Team - 12 KB

Плуване

Girls Relay - 17 KB
Boys Relay - 15 KB
Mix Relay - 15 KB
Girls - 19 KB
Girls Team - 12 KB
Boys - 19 KB
Boys Team - 12 KB

Временно класиране

Girls after 2 - 22 KB
Boys after 2 - 22 KB
Членове
За първи път Открит държавен шампионат по модерен петобой е с награден фонд
2022-04-06
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, на основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание на чл.17 от Устава на Българска Федерация по Модерен Петобой, УС н
2021-02-05
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
“Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 10.03.2020 г. в 11 ч. в сградата на Министе
2020-01-31
СВЕТЛА ЗГУРОВА Европейска шампионка за девойки до 17 г. Каунас, Литва
2019-06-14
Пресконференция на БФМП за Световна купа 2 по модерен петобой
2019-04-05