Начало

Новини - 2016-11-28

На 24-26 Ноември 2016 г. във Франкфурт, Германия се проведе 68 - ят Редовен  конгрес на Международната федерация по модерен петобой UIPM.

За пореден път бе отчетен приноса на БФМП и работата  и за развитието на модерния петобой в световен мащаб. И съответно  бяха  преизбрани председателя г-н Андрей Кузманов в Бизнес Комисията  и г-н Атанас Андреев  в медицинската комисия.  Българската Федерация по Модерен Петобой получи поздравления лично от г-н Томас Бах (Председател на Международния Олимпийски Комитет) , който откри конгреса и от г-н  Хуан Антонио  Самаранч (заместник председател на Международния Олимпийски Комитет).

Допълнително признание за  БФМП  за пореден път бе гласувано доверие на Българската Федерация по Модерен Петобой да организира и проведе домакнства на Световна Купа № 3 - 2018 г.  за мъже и жени и  Световно първенство за младежи и девойки Youth A – 2019 г.

Членове
За първи път Открит държавен шампионат по модерен петобой е с награден фонд
2022-04-06
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, на основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание на чл.17 от Устава на Българска Федерация по Модерен Петобой, УС н
2021-02-05
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
“Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 10.03.2020 г. в 11 ч. в сградата на Министе
2020-01-31
СВЕТЛА ЗГУРОВА Европейска шампионка за девойки до 17 г. Каунас, Литва
2019-06-14
Пресконференция на БФМП за Световна купа 2 по модерен петобой
2019-04-05