Начало

Резултати от състезания

OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP OF MODERN PENTATHLON :: 2009-04-27

Финално класиране

Boys Relay - 19 KB
Girls Relay - 18 KB
Mix Relay - 18 KB

Комбинирана дисциплина

Boys Relay - 17 KB
Girls Relay - 15 KB
Mix Relay - 16 KB
Girls, Team - 14 KB

Фехтовка

Boys Relay - 17 KB
Girls Relay - 14 KB
Mix Relay - 17 KB
Girls Total - 12 KB

Плуване

Boys Relay - 16 KB
Girls Relay - 14 KB
Mix Relay - 14 KB
Girls Team - 12 KB

Езда

Boys Relay - 19 KB
Girls Relay - 18 KB
Mix Relay - 19 KB
Girls Individual - 335 KB
Girls Team - 13 KB

Временно класиране

Mix Relay - 18 KB
Членове
За първи път Открит държавен шампионат по модерен петобой е с награден фонд
2022-04-06
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, на основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание на чл.17 от Устава на Българска Федерация по Модерен Петобой, УС н
2021-02-05
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
“Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 10.03.2020 г. в 11 ч. в сградата на Министе
2020-01-31
СВЕТЛА ЗГУРОВА Европейска шампионка за девойки до 17 г. Каунас, Литва
2019-06-14
Пресконференция на БФМП за Световна купа 2 по модерен петобой
2019-04-05