Начало

Резултати от състезания

Senior European Championships :: 2012-07-04

Финално класиране

Men Relay - 13 KB
Women Relay - 13 KB
MIX Relay - 14 KB
Men Final Team - 11 KB

Комбинирана дисциплина

Men Relay - 11 KB
Women Relay - 11 KB
MIX Relay - 11 KB
Men Final - 13 KB
Women Final - 13 KB

Фехтовка

Men Relay - 10 KB
Women Relay - 10 KB
MIX Relay - 11 KB
Men Final - 13 KB
Women Final - 13 KB

Плуване

Men Relay - 10 KB
Women Relay - 10 KB
MIX Relay - 11 KB
Men Final - 13 KB
Women Final - 13 KB

Езда

Men Relay - 14 KB
Women Relay - 14 KB
MIX Relay - 15 KB
Men Final - 17 KB
Women Final - 17 KB
Членове
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, на основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание на чл.17 от Устава на Българска Федерация по Модерен Петобой, УС н
2021-02-05
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
“Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 10.03.2020 г. в 11 ч. в сградата на Министе
2020-01-31
СВЕТЛА ЗГУРОВА Европейска шампионка за девойки до 17 г. Каунас, Литва
2019-06-14
Пресконференция на БФМП за Световна купа 2 по модерен петобой
2019-04-05
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
2018-12-30