Начало

Ако искате да научите повече за стрелбата в петобоя

Ако искате да научите повече за фехтовката в петобоя

Ако искате да научите повече за плуването в петобоя

Ако искате да научите повече за ездата в петобоя

Ако искате да научите повече за бягането в петобоя

Senior European Championships 04–10 July 2016


The ECMP – European Confederation of Modern Pentathlon, together with the Bulgarian Modern Pentathlon Federation has the pleasure to invite a delegation of your country to participate in the Senior European Championships 04 – 10 July 2016, Sofia Bulgaria.

 

Членове
Статия във вестник 24часа: Шефът на модерния петобой: Имаме шанс да пробием за Рио
2016-03-01
Медия мониторинг
2016-02-01
Общо отчетно събрание на БФМП на 23.02.2016 г. в 11 ч. в сградата на Министерство-то на физическото възпитание и спорта, София, бул. Васил Левски 75
2016-01-26